Kako razumjeti recept za dioptrijske naočale ?

image-1.8

Dakle, upravo ste obavili kontrolu vida i dobili recept za dioptrijske naočale od Vašeg optometrista ili oftalmologa. On ili ona, vjerojatno je spomenuo/-la da ste kratkovidni ili dalekovidni, ili možda imate astigmatizam.

Ali što onda znače svi ti brojevi na receptu za dioptrijske naočale? A što znače sve one skraćenice kao što su VOD, VOS, DSPH, DCYL i Add ?

Ovaj članak će Vam pomoći dešifrirati sve dijelove recepta i moći ćete ga prodiskutirati s Vašim optičarem kada kupujete dioptrijske naočale.

 

Što na receptu za dioptrijske naočale znače kratice VOD i VOS?

Prvi korak koji je potreban da biste razumjeli Vaš recept za dioptrijske naočale je naučiti što znači „VOD“ i „VOS“. Ovo su kratice za latinske nazive visus oculi dextri  i visus oculi sinistri, a označavaju oštrinu vida  za desno oko i oštrinu vida za lijevo oko.

Vaš recept za dioptrijske naočale isto tako može imati stupac s oznakom „VOU“. Ovo je kratica za latinski naziv visus oculi uterque i njeno  značenje je „oštrina vida na oba oka“.

Na receptu za dioptrijske naočale isto tako ispred vrijednosti dioptrija imate kratice:

  D.O. – dioptrija desnog oka
  L.O. – dioptrija lijevog oka

Iako se ove latinske kratice tradicionalno koriste pri pisanju recepata za dioptrijske naočale i kontaktne leće, uvijek se prvo navode podaci za desno pa zatim za lijevo oko. Čak i ako nema oznake D.O i L.O, uvijek je prvo podatak za desno !

Na Vašem receptu za dioptrijske naočale, informacija o Vašem desnom oku (VOD) nalazi se ispred informacije o Vašem lijevom oku (VOS). Oftalmolozi pišu recepte na ovaj način jer kada su okrenuti licem prema Vama, prvo vide Vaše desno oko sa svoje lijeve strane a zatim (drugo) Vaše lijevo oko sa svoje desne strane.

Ostali termini na Vašem receptu za dioptrijske naočale.

Na Vašem receptu za dioptrijske naočale možete pronaći druge termine i skraćenice. Neki od njih su:

Sfera ili sferična dioptrija (SPH ili DSPH). Ovaj pojam označava jačinu leće mjerenu u dioptrijama (D), propisanu za korekciju kratkovidnosti ili dalekovidnosti. Ako broj koji se pojavljuje ispred ovog pojma ima negativan predznak (-) znači da ste kratkovidni. Ako je taj broj napisan s pozitivnim predznakom (+) ili nema nikakvog predznaka ispred broja, znači da ste dalekovidni.

Pojam „sfera“ znači da je korekcija za kratkovidnost ili dalekovidnost „sferična“, ili jednaka na svim meridijanima oka.

 

Cilindar ili cilindrični dioptrija (CYL ili DCYL). Ovaj pojam označava jačinu leće za astigmatizam mjerenu u dioptrijama.

Ako ništa ne piše u ovom stupcu,  znači da nemate astigmatizam ili je Vaš astigmatizam toliko slab da ga nije potrebno korigirati naočalnim lećama.

Pojam „cilindar“ znači da dodana jakost leće za korekciju astigmatizma nije sferična, nego je umjesto toga oblikovana tako da jedan meridijan nema dodanu zakrivljenost, a meridijan koji je okomit na ovaj meridijan „bez dodane jakosti“ sadrži maksimalnu jakost i zakrivljenost leće za ispravljanje astigmatizma.

Broj u stupcu za cilindar može biti napisan s negativnim predznakom (za korekciju kratkovidnog astigmatizma) ili pozitivnim predznakom (za dalekovidni astigmatizam). U receptu za dioptrijske naočale jačina cilindra uvijek prati jačinu sfere.

 

Axis ili Os. Ovaj pojam opisuje meridijan leće koji ne sadrži jakost cilindra za ispravljanje astigmatizma. Os se definira brojkom od 1 do 180. Broj 90 odgovara okomitom meridijanu oka, a broj 180 odgovara horizontalnom meridijanu.

Ako recept za dioptrijske naočale sadrži jakost cilindra, onda mora sadržavati i vrijednost osi, koja se piše nakon dcyl jakosti i s predznakom „ax“ kada se piše slobodnom rukom.

Os je meridijan leće koji je udaljen 90 stupnjeva od meridijana koji sadrži jakost cilindra.

Add. Ova kratica znači dodatno pojačanje jačine naočalnih leća koje se primjenjuje na donji dio multifokalnih leća za korekciju prezbiopije. Broj koji se pojavljuje u ovom dijelu recepta uvijek označava „plus“ jačinu, čak i kada nije napisan s pozitivnim predznakom. U pravilu će ovo pojačanje varirati od +0,75 do +3 D i bit će jednake vrijednosti za oba oka.

Prizma. Jačina prizme mjeri se u prizma dioptrijama („PD“ ili trokut kada se piše slobodnom rukom), a propisuje se kako bi se nadoknadili problemi s poravnanjem oka. Samo mali postotak recepata za dioptrijske naočale uključuje prizmu.

 

Kada je prisutna, jakost prizme izražava se u brojčanim jedinicama  ( 0,5, 1, 2, 3 ) i smjer prizme označava se relativnim položajem njezine „baze“ ili najdebljeg ruba. Koriste se četiri kratice za opis smjera prizme. BG = baza gore, BD = baza dolje, BN = baza nazalno (prema nosu korisnika), BT = baza temporalno (prema uhu korisnika).

PD .  Pupilar distance – razmak zjenica u milimetrima. Ne treba biti na receptu za dioptrijske naočale.
Ispravno bi bilo da Vaš optičar nakon odabira dioptrijskog okvira izmjeri vrijednost razmaka zjenica. Razmak zjenica je udaljenost svake zjenice pojedinačno od sredine mosta odabranog dioptrijskog okvira. Vrlo često nije ista vrijednost desno i lijevo. Ako je samo jedna vrijednost onda je isti razmak desnog i lijevog

To je jedan od razloga zašto nije mudro naručivati naočale putem online shop-ova.

Mjerne jedinice za izražavanje jakosti uz pojmove sfera, cilindar i add. uvijek su dioptrije. Pišu se decimalnim brojevima i u pravilu s kvartalnim pomacima dioptrija (0,25 D). Vrijednosti osi pišu se cijelim brojevima od 1 do 180 i označavaju samo mjesto meridijana, ne i jakost. Kada su prizma dioptrije izražene u decimalnim brojevima, obično se pišu jednom brojkom nakon zareza (npr. 0,5).

Dodatne informacije.  Vaš oftalmolog može odmah napisati i dodatne specifične preporuke na Vaš recept za dioptrijske naočale – kao na primjer anti-reflektirajući sloj, fotoosjetljive naočalne leće i/ili progresivne naočalne leće – kako biste imali najudobniju moguću korekciju vida. Naravno da ćete više vremena za razgovor i odluku o vrsti naočalnih leća imati kod svog optičara.

 

Primjer recepta za dioptrijske naočale:

Zbunjeni ste? Poslužimo se primjerom kako bismo sve razjasnili. Evo primjera recepta za dioptrijske naočale:

D.O.    -2.00 DSPH                 +2.00 add            0.5 p.d. BD

L.O.    -1.00  -0.50 ax 180      +2.00 add            0.5 p.d. BG                                    

 

VOD CC   1,0   -Oštrina vida desnog oka s propisanim dioptrijama  je 100%       

VOD CC   0,9    -Oštrina vida desnog oka s propisanim dioptrijama   je 90%            

 

U ovom slučaju, očni liječnik je propisao naočalne leće od -2 sferičnih dioptrija za korekciju miopije na desnom oku (D.O.). Na ovom oku nema korekcije astigmatizma, pa nema ni oznake za cilindar ili os. Ovaj liječnik je izabrao dodati „DSPH“, kako bi potvrdio da se za desno oko propisuje samo sferična jakost. (Neki liječnici će dodati DSph za „sferična dioptrija“, drugi će ostaviti ovo polje prazno.)

Za lijevo oko (L.O.) propisana je naočalna leća od -1 sferičnih dioptrija za miopiju i -0,50 cilindričnih dioptrija na osovini 180 stupnjeva za korekciju astigmatizma. Jakost cilindra ima os na 180-om meridijanu, što znači da horizontalni meridijan oka (180 stupnjeva) nema dodanu jakost za astigmatizam, a okomiti meridijan (90 stupnjeva) dobiva dodatnih -0,50 dioptrija.

Za oba oka propisana je dodatna jakost (add) od +2,00 D za korekciju prezbiopije i ovaj recept za dioptrijske naočale uključuje prizmatičnu korekciju od 0,5 prizma dioptrija za oba oka. Na desnom oku, baza prizme je dolje (BD); na lijevom oku baza prizme je gore (BG).

 

Recept za dioptrijske naočale nije recept za kontaktne leće!

Recept za dioptrijske naočale i kontaktne leće nisu isti.  Recept za dioptrijske naočale koristi se samo za kupnju dioptrijskih naočala. Ne sadrži određene informacije koje su ključne u receptu za kontaktne leće, a koje se mogu dobiti samo tijekom isprobavanja kontaktnih leća i savjetovanja s liječnikom.

Jedan od razloga zašto recepti za dioptrijske naočale i kontaktne leće nisu isti: naočalne leće pozicionirane su na određenoj udaljenosti od očiju, a kontaktne leće se stavljaju izravno na površinu oka. Baš ta udaljenost utječe na jakost leće koja je potrebna očima za ispravno fokusiranje.

Dodatno uz informacije koje se nalaze u receptu za dioptrijske naočale, recept za kontaktne leće mora sadržavati informacije o osnovnoj (središnjoj) krivulji stražnje površine kontaktne leće / BC /, promjeru leće, te specifičnom proizvođaču i nazivu marke leće.

Također, jakost naočalnih leća često se modificira prilikom određivanja najbolje jakosti kontaktnih leća. Jedan od razloga je taj što se naočalne leće nose na udaljenosti (obično oko 12 milimetara) od površine oka, dok se kontaktne leće stavljaju direktno na rožnicu oka.

Točan recept za kontaktne leće može se napisati tek nakon isprobavanja kontaktnih leća i nakon što je liječnik koji propisuje recept procijenio reakciju Vaših očiju na leće i uopće mogućnost nošenja kontaktnih leća.