Lasersko skidanje dioptrije

image-1.8

Značajan dio pacijenata kojima je rađena laserska korekcija dioptrije ima neke neželjene nuspojave, tvrdi se u najnovijoj studiji koju je provela Američka agencija za hranu i lijekove (FDA).

Čak više od 40 posto onih koji prije operacije laserskog skidanja dioptrije nisu imali neke vizualne simptome, nakon zahvata imali su jači odsjaj u oku ili sjajni krug oko objekta koji gleda, pa čak i “dvoslike“

Prema našim saznanjima ovo je istraživanje jedno od rijetkih u kojem je praćen razvoj novih vizualnih simptoma nakon laserske operacije.

Praćene su dvije skupine osoba tijekom šest mjeseci nakon zahvata. Prva skupina bila je sastavljena od 262 aktivnih pripadnika mornarice čija je prosječna dob bila 29 godina te druga skupina od 312 civila čija je dob bila 32 godine.

Ljudi su ispitivani o svom vidu prije operacije i nekoliko puta nakon zahvata. Pitanja su se odnosila na njihovo zadovoljstvo vidom te jesu li doživjeli neke nove vizualne simptome poput sjajnog kruga, odsjaja ili dvoslike nakon laserskog zahvata.

Među osobama iz prve skupine njih 43 posto te među civilima 46 posto reklo je da je imalo jedan ili više prolaznih novih simptoma u vizualizaciji predmeta nakon operacije.
U prosjeku su svi ipak bili zadovoljniji svojim vidom nego li prije zahvata. Oko četiri posto operiranih, međutim, u obje skupine bilo je nezadovoljno svojim vidom u razdoblju od tri do šest mjeseci nakon operacije.

“Ovi rezultati pokazuju da ne postoji savršena operacija “, kaže Mark Fromer, okulist iz Lenox Hill Hospitala u New Yorku koji inače nije bio uključen u studiju.
Dodao je da bi pacijenti trebali biti dobro informirani prije laserske operacije oka odnosno o svim rizicima te vrste kirurgije.
Fromer kaže kako laserska korekcija vida može biti odlična za pacijente ali njihovo je pravo da znaju i moguće nuspojave koje se ponekad mogu pojaviti poput suhog oka, jakog odsjaja ili dvoslika odnosno ‘točkica’ u vidnom polju.